Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Subtotaal: € 0,00

DISCLAIMER

Vokla bvba (verder aangehaald als “Vokla”) houdt ten aanzien van haar website www.voklaproducts.be (verder aangehaald als “haar website”) volgende principes aan.

• De website en alle onderdelen ervan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Vokla. De inhoud van de site kan in geen geval openbaar worden gemaakt, gekopieerd of opgeslagen zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Vokla. Deze toestemming is niet vereist in geval van persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

• Vokla garandeert dat de inhoud van de site voortdurend wordt geactualiseerd en nagekeken. Desalniettemin kan het voorvallen dat bepaalde informatie op de site onvolledig en/of onjuist is, met inbegrip van foutieve prijzen of preciseringen van producten. Aan de inhoud kunnen nooit rechten worden ontleend. De afbeeldingen op de site zijn slechts ter illustratie opgenomen en kunnen verschillen van de werkelijke producten.

• De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Vokla behoudt zich het recht voor eventuele aanpassingen met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving door te voeren.

• De informatie, producten en diensten worden aangeboden in hun actuele toestand en zijn niet onderworpen aan (impliciete) garantie of waarborg met betrekking tot de beschikbaarheid, goede werking, geschiktheid voor een bepaald doel enzovoort.

• Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites die buiten het domein van Vokla vallen en die geen eigendom zijn van Vokla. Indien deze links gevolgd worden, verlaat men de website. Vokla kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites.

• Vokla kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade van welke aard of op welke manier ook die voortvloeit uit het bezoeken van deze gelinkte websites.

• Alle prijzen op de site zijn vermeld in EURO, exclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

• Onze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor al onze offertes en overeenkomsten.